ZÁHONY-PORT

 

 

Átrakó telephelyeink

Átrakó pályaudvaraink árufajtákra specializálódva, átrakási technológiánként alakultak ki. A környezeti adottságok és az intermodális kapcsolódási pontok figyelembe vétele mellett, az ügyfelek logisztikai igényeinek minél szélesebb körű kiszolgálása alakította átrakó pályaudvaraink profilját.

  • Záhony vegyianyag
  • Záhony-500
  • Közvámraktár
  • Eperjeske Átrakó
  • Komoró fatároló
  • Komoró olajtelep

 

Záhony vegyianyag átfejtő telep

A záhonyi vegyianyagátfejtő telep lehetőséget biztosít a tartálykocsiban érkező készítmények környezetbarát átfejtésére. A zárt átfejtő rendszerek biztosítják az áru biztonságos, veszteség- és keveredés mentes átfejtését.

A telepen átfejthető: benzin (valamennyi fajtája), gázolaj és származékai, alkoholféleségek (etanol, metanol, butanol), xilol, toluol, valamint étolajféleségek.

Kapacitás: 7200 tonna/nap.

A folyékony és gáz halmazállapotú küldemények átfejtése egyedi technológiát igényel. A záhonyi könnyűolaj átfejtő telepen a zárt technológiát nem igénylő kőolajszármazékok, alkoholok, aldehidek stb. átfejtése átszivattyúzással történik. A jellemző árunemek: gázolaj, benzin, sztirol, butanol, alkoholok stb. Az áru átfejthetőségéről kérésre a ZÁHONY-PORT Zrt. előzetes információt tud adni.    

GPS: 48°24’24,9” E
  22°11’47,7” K

 

Záhony 500-as átrakó

Záhony-500Ezen a területen történik a kisgépes rakodás, fedett és nyitott rakodó ponkokon, ahol a ponkok egyik oldalán a normál, a másik oldalán a széles nyomtávú vágány áll rendelkezésre.

A rakodás homlokvillás emelőtargoncákkal történik, melyek kiegészíthetők a küldemény jellegének megfelelő segédeszközzel, pl: bála- vagy papírtekercs megfogó, melyekkel nagy tömegű tekercsek rakodása lehetséges.

A fuvaroztató partner megrendelésére a küldeményekből egységrakomány képezhető. Az időjárás viszontagságainak kiküszöbölésére a fedett átrakócsarnokok egyike közvámraktárként üzemel, vámfelügyelet mellett. A területe 7500 m2. A raktár széles és normál nyomtávú vágánnyal, jól kiépített közúti csatlakozással rendelkezik. A rakodási folyamatba csomagolási, manipulálási, egységrakomány képzési tevékenységek is beépíthetők, illetve elvégezhetők a különféle árukezelési munkálatok.

GPS: 48°23’05.33” E
  22°09’51.72” K

 

Közvámraktár

Közvámraktár1996 óta működik közvámraktárunk. 90 ezer m2 nyitott, és 7500 m2 fedett és zártható raktár kapacitással rendelkezünk. A raktárak széles és normál nyomtávolságú vágányhálózattal, jól kiépített közúti csatlakozással rendelkeznek.

A Közvámraktárakban zártláncú kamerarendszer és tűzvédelmi rendszer van kiépítve. A tárolóterületeken lehetőség van különféle manipulációs tevékenységek végzésére. Az áru állagmegőrzésén és rakodásán túl vállaljuk fedett, zárt raktárunkban egységrakományok képzését, megbontását, átcsomagolást, a nyitott raktárban elsősorban faáruk válogatását, méret szerinti kötegelését, pakettázását pántolással és réslécezéssel. A fedett közvámraktárban zártláncú kamerarendszer működik.

 

GPS: 48°23’05.33” E
  22°09’51.72” K

 

 

Eperjeske átrakó pályaudvar

Az átrakókörzet legnagyobb átrakó kapacitással rendelkező pályaudvara Eperjeske átrakó pályaudvar. Fésűs szerkezetben kiépített vágányhálózata, lehetővé teszi, hogy szélesből - normál vasúti kocsiba, ideiglenes tároláskor földre tárolja ki az árut. A megnövekedett közúti szállítási igények kielégítése érdekében, a közúti kiszolgálásra is megteremtette ZÁHONY-PORT Zrt. a műszaki lehetőséget. Eperjeske átrakó pályaudvaron a következő átrakási technológiák működnek:

Nyitott kocsis ömlesztett áru átrakó

Az ömlesztett áru átrakó a gravitációs erőt kihasználva teszi lehetővé az alsó ürítésű nyitott és speciális kocsikba érkező áruk gyors kiürítését. A kiömlést segíti a csúszda hídjaira telepített rázó, kanalas és seprűs hidraulika karos szerkezetek. A kiömlő áru baloldalt gyűjtő garatokba kerül, ahonnan nagy teherbírású és térfogatú markolókkal ellátott rakodó berendezések biztosítják a normál nyomtávolságú kocsik gyors megrakását. A jobb oldalra ürített vagonok tartalma fémtölcsérekbe kerül, ahonnan szállítószalagok viszik az ömlesztett árut a normálvagonokba.

Fedett kocsis, ömlesztett áru átrakó-berendezések

A széles nyomtávú vasúti kocsiban érkező ömlesztett műtrágya- és gabonaféleségek normál nyomtávú vasúti kocsiba és közúti gépjárműre történő átrakására szolgál. Az alulürítős (Hopper) vagonokban érkező szemes termények a vagon alsó kiömlőnyílásán keresztül egy földalatti garatba kerülnek, ahonnan kanalas szállítószalag továbbítja az árut a vízszintes szalagrendszerre. Itt egy útváltó segítségével vagy normálvagonba, vagy közútra továbbít. Teljesítménye: 120 tonna/óra.

Darus átrakó

A nyitott kocsiban érkező faféleségek, fém- és színesfémhulladékok, fémkészítmények, konténerek, ipari berendezések, gépjárművek átrakása a darupályákon üzemelő helyhez kötött és mobil rakodógépekkel történik. Az átrakandó áruféleségek jellegéhez, nagyságához, csomagolásához igazodva különböző teherbírású daruk, és az azokra szerelhető speciális megfogó szerkezetek alkalmazása van lehetőség. Megoldott a csereszekrények vasúti kocsira fel, illetve lerakására.

 

GPS: 48°32’31,1” E
  22°12’76,0” K

 

Komoró Fatároló, közvámraktár

komoróA telepen 2 db bakdaruval és mobil rakodógépekkel történik a közvámraktározást igénylő áruféleségek le-, át- és felrakása. 73.000 m2 burkolatlan terület közvámraktárában fa és szén tárolása, osztályozása folyik.

Kiegészítő tevékenységek:

- Átcsomagolás, egységrakomány képzés, zsugorfóliázással, pántolással

- Különféle áruk mennyiségi ellenőrzése, darabszámlálás

- Globál átrakás - széles kocsi egység megőrzése nélkül - a maximális kocsi kihasználás érdekében .

- Faáruk válogatása, pakettázása, pántolása.

- Közreműködés áruminőségi vizsgálatoknál.

 

GPS: 48°19’07.8” E
  22°07’32.6” K

 

 

Komoró olajtelep

A telep átfejtő berendezései a nehézolaj-féleségek átfejtésére lettek kiépítve, de igazodva a megváltozott igényekhez jelenleg melasz átfejtésére használják széles nyomtávú tartálykocsiból normál nyomtávú vasúti, illetve közúti tartálykocsikba.

 

GPS: 48°18’26.9” E
  22°07’15,2” K

 

 

 

Konténerátrakás