ZÁHONY-PORT

 

 

ZÁHONY-PORT Zrt. minőségpolitikája

ZÁHONY-PORT Zrt küldetése, hogy hatékony, piacorientált működésével elősegítse Európa és Ázsia közötti áruk áramlását. A Kelet – Nyugat áruforgalomban aktív kereskedelmi híddá, többoldalú befektetési, érték- és jövedelemteremtő központtá váljon. Mindezekkel elősegítse a környezetkímélő vasúti árufuvarozás növekedését, az árufuvarozó vasútvállalatok piaci pozícióinak javulását, eredményes működését.

Tulajdonosi szintű stratégiai küldetése, hogy olyan cél- és eredményorientált társasággá váljon, amely komplex szolgáltatásértékesítési és beszerzési piacaival harmonikus működését, kiegyensúlyozott gazdálkodást a mindenkori tulajdonos(ok) üzletrészeinek tőkepiaci értéknövekedésével szembeni elvárásait teljesítse.

ZÁHONY-PORT Zrt. egy olyan nemzetközi szakmai befektetőkkel rendelkező, térségében piacvezető cégcsoporttá kíván válni, amely Záhony illetve Csap átrakókörzetben nyújt komplex logisztikai és hozzáadott érték jellegű szolgáltatásokat, ösztönözve az áruk vasúton történő környezetkímélő továbbfuvarozását. Teszi mindezt folyamatosan megújuló korszerű eszközökkel, hatékonyan, eredményesen, környezettudatosan, megújuló energiaforrásokat használva, mind a dolgozók mind a partnerek elégedettsége mellett. Az európai normáknak való megfelelést a hatékonyság, a megbízhatóság és a minőségirányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével kívánja elérni. Tevékenységi köre bővítésével, a vevői igényekhez igazodó technikai, technológiai fejlesztésekkel magas színvonalon elégíti ki vevői elvárásait, melynek biztosítéka az állandóan emelkedő szakmai színvonal, valamint a folyamatosan képzett humán erőforrás.

Az átrakás során szerzett több mint fél évszázados tapasztalata, a piaci igényekhez igazodó folyamatos fejlődése és a tevékenységeinek fő jellemzője az állandó minőségi javulás biztosítja ZÁHONY-PORT számára a kikerülhetetlen híd szerepének további erősödését a normál és széles vasúti nyomtáv „határán”.

 

Csuszda

Minőségpolitikánk 2018